Verbeteringen ten opzichte van de eerste druk

De belangrijkste verschillen met de eerste druk zijn:

 • Verbeterde toegankelijkheid door een consequentere structuur, gericht op:
  - globaal geïnteresseerden (deel 1);
  - managers en opdrachtgevers van testen (deel 2);
  - testprofessionals (deel 3).
 • Meer aandacht voor het perspectief van de opdrachtgever.
 • Een objectief overzicht van alle gangbare testaanpakken, met nadruk op de Nederlandse markt.
 • Verbeterde aansluiting bij gangbare terminologie, vooral in ISTQB en TMap.
 • Actualisering van tooltips en -verwijzingen, met veel aandacht voor open-source tools.
 • Meer aandacht voor testbegroting en testprocesverbetering.
 • Afzonderlijke hoofdstukken voor testen van datakwaliteit en proceskwaliteit.
 • Enzovoort, enzovoort.

 

Over de drie delen

SmarTEST bestaat uit drie delen, waarvan de omvang zich grofweg verhoudt als 1:2:4.

Deel 1 ‘Het Wat & Waarom van Testen' is bedoeld voor iedereen die wil weten waarom testen belangrijk is - en steeds belangrijker wordt. Het ‘Wat', de scope van het SmarTEST-proces, wordt afgebakend met het IPS-model: een integrale benadering van systeem-, data- en proceskwaliteit.

Deel 2 ‘Grip op Testen' brengt de belangrijkste testmethoden in kaart en behandelt de essenties van het ‘Hoe' van testen. Testbeleid, plannen, organiseren en verbeteren van het testproces passeren de revue. Dit deel richt zich op managers, projectleiders en ieder ander die zicht en grip wil krijgen op het testproces, al dan niet op afstand.

Deel 3 ‘Vakkundig Testen' is er voor iedereen die echt gevoel wil krijgen voor de best practices en de ambachtelijke kant van het testvak. Dit deel gaat dieper in op de materie dan deel 1 en 2 en is daarom vooral geschikt voor nauw bij het testproces betrokken lezers, zoals testmanagers, testcoördinatoren en testers. Zeker in combinatie met de website kan dit deel als handboek dienen. Hoofdstuk 19 en 20 over testen van datakwaliteit en proceskwaliteit en de relatie van testen met auditing zijn ook interessant voor de lezers van deel 1 en 2.