Hoofdstuk 1: IT Governance en Goed Opdrachtgeverschap

Goed Opdrachtgeverschap bepalend voor slaagkans projecten
Nog altijd falen IT-projecten op dramatische wijze. En één ding is inmiddels wel duidelijk: dat kan niet alleen de leveranciers verweten worden. Goed opdrachtgeverschap is essentieel is voor succesvolle IT-projecten. Daaronder valt requirements engineering, architectuur, beheer en toetsen en (acceptatie)testen van het opgeleverde. De mate waarin de opdrachtgever dit proces van de grond weet te krijgen en aan te sturen, is sterk bepalend voor het slagen van projecten.

Complexe ketens
In de huidige architecturen praten we niet slechts over geïsoleerde applicaties, maar over complexe ketens. Een goede opdrachtgever zoekt transparantie in zijn systemen en -projecten en wil op elk niveau goed en feitelijk geïnformeerd zijn. Begrippen die we in dit verband steeds vaker horen zijn:

  • Corporate Governance (ondernemingsbestuur, een onderneming goed, efficiënt en verantwoord leiden)
  • IT Governance (de IT-kant van Corporate Governance). En dat gaat tegenwoordig verder dan slechts het financiële perspectief, traditioneel bewaakt door accountants en controllers.

Transparantie
Aandeelhouders en stakeholders verlangen transparantie bij de bedrijfsvoering en ondersteunende processen. Daarbij hoort ook een bepaald kennisniveau en een bepaalde mate van inzicht bij de opdrachtgever. Veel aanbieders van IT-oplossingen gaan ervan uit dat hun opdrachtgevers exact weten wat er nodig is. Maar dat valt tegen: er is enorm veel miscommunicatie tussen leveranciers en opdrachtgevers.

Grip en Inzicht
Dat IT-leveranciers hier soms van profiteren zal waar zijn, maar in plaats van daarover te moraliseren kunnen opdrachtgevers beter zorgen meer grip te krijgen, meer ‘in control' te komen.

Testen als strategisch instrument voor risicobeheersing
Dat vergt een goed toets- en testproces. Goede opdrachtgevers zetten testen in als strategisch instrument voor risicobeheersing. Niet als laatste vangnet, maar vanaf de business case tot en met de gebruik- en beheerfase. Dat vergt wel heldere uitgangspunten.

 

Inhoud van hoofdstuk 1

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen:

  • Gezocht: Grip en Inzicht
  • Bedrijfsdoelen als vertrekpunt
  • IT doet ertoe!
  • IT onder architectuur
  • Business case en requirements
  • Wet- en regelgeving, compliance
  • Testen in samenhang met andere disciplines

Hiernaast een inleiding.

 

Bollenplaat