Hoofdstuk 10: Test Process assessment en – verbetering

Wie verantwoordelijk is voor een effectief testproces in een project of organisatie, zal vroeg of laat behoefte hebben aan een audit of assessment: ‘Waar staan we nu, en wat zou ik kunnen doen om een nieuwe stap te maken op de ladder van volwassenheid?' Daarvoor zijn de volgende aanpakken voor test process assessment beschikbaar:

  • TPI de Test Process Improvement aanpak van Tim Koomen en Martin Pol
  • TPS de Test Process Scorecard®-aanpak van Valori
  • TMMi het Test Maturity Model, gebaseerd op CMMi

In dit hoofdstuk van het boek meer over deze aanpakken voor testprocesverbetering.


Test Process Scorecard.

De Test Process Scorecard-methode wordt al sinds 1998 toegepast door Valori. Evenals bij TPI wordt het testproces beoordeeld en gescoord aan de hand van een model met verschillende controlepunten, in dit geval verdeeld over 7 aandachtsgebieden. De aanpak bestaat uit drie stappen:

  1. verzamelen en beoordelen van documenten: testplannen, testscenario's enzovoort;
  2. interviews met betrokkenen op management- en uitvoerend niveau;
  3. oplevering van een rapport met kwantitatieve en kwalitatieve analyse en verbetervoorstellen.

De TPS-aanpak is geoptimaliseerd voor het relatief eenvoudig en frequent maken van een ‘volwassenheidsfoto' van het testproces. Een TPS-assessment kan snel in de vorm van een quick scan plaatsvinden: één week voor het hele proces vanaf voorbereiding tot en met het eindrapport. Het eindrapport bevat:

  • kwalitatieve en kwantitatieve analyses (zoals bijgaand radardiagram)
  • inventarisatie van positieve punten (‘Wat gaat goed') en verbeterpunten
  • aanbevelingen voor korte termijn: quick wins
  • aanbevelingen voor de langere termijn


 

 

Achtergrond

Snel zien hoe een organisatie ervoor staat met het testen, en stappen naar verbeteringen?

Dit hoofdstuk gaat hierop in door het bespreken van drie courante methoden om de maturiteit te bepalen en te verhogen.

 

Een TPS rapport

Valori heeft inmiddels honderden TPS assessments gedaan. Klik op de figuur om een voorbeeld van een TPS rapport te downloaden. Het is een gedepersonaliseerde versie van een real-life adviesrapport van Valori.

TPS voorbeeldrapport