Hoofdstuk 8: Testcompetenties en people issues

Competentievierkant
Een goede tester beschikt over een gebalanceerde mix van kennis en ervaring op vier gebieden:

1. testvakkennis: het testvak ‘sec'

2. domeinkennis: branche- en materiekennis

3. IT-kennis: IT-architectuur, techniek, programmeren, tools, ...

4. softskills: communicatie en managementvaardigheden, ...

Het boek gaat hier verder op in, aan de hand van het zogenaamde competentievierkant.

Competentievierkant


Cultuur en motivatie

Hoewel je hier mee moet oppassen bieden bevindingendatabases vaak mooi materiaal oTestoorkondem iemands concrete output zichtbaar te maken en te belonen. Bijgaande oorkonde is een voorbeeld. Het lijkt kinderachtig, maar dit soort oorkondes worden wel degelijk trots aan de muur gehangen, en en ze blijven nog jaren hangen ook.

People issues en Cultuur

De aandacht voor cultuur en people issues in testland is groeiende. Maar de verzuchting ‘We vallen in herhaling' wordt op testconferenties ook steeds vaker gehoord. Het is goed te beseffen dat we hier een terrein betreden dat door organisatiepsychologen en managementgoeroes al stevig verkend is.

Een stevige oriëntatie buiten het testvakgebied kan daarom geen kwaad. Denk daarbij aan autoriteiten op het gebied van management, organisatiepsychologie en cultuur zoals Manfred Kets de Vries, Peter Senge, Jim Collins en Abraham Maslow. Het voert in het bestek van dit boek te ver om hier uitvoerig op in te gaan. Een goede oriëntatie hierop is te vinden in ‘People Issues en Cultuur' in het boek "Softwaretesten in Nederland". De auteur van SmarTEST gaat daar verder in op het gedachtegoed van deze ‘goeroes', met suggesties voor de testpraktijk.

 

 

Een goede testcultuur is kritisch, open, extrovert, empathisch en kan functionele en technische onvolkomenheden relativeren ten opzichte van business requirements zoals time-to-market. Een goede testcultuur ziet testen niet als doel op zich, en testontwerptechnieken en test tools al helemaal niet. Misschien wordt het cultuurverschil tussen een vakkundige en een slimme, risicobewuste testorganisatie wel het best getypeerd met de volgende uitspraak:

Skill is successfully walking a tightrope over Niagara Falls.
Intelligence is not trying.
(van een onbekende goeroe)