Hoofdstuk 9: Testorganisatie en uitbesteding

Het testproces kan op allerlei manieren in een organisatie belegd worden. Dit hoofdstuk gaat daar op in, aan de hand van onder andere de volgende vragen:

  • Kies ik voor centrale regie en eindverantwoordelijkheid op één plaats voor alle testen?
  • Zo ja, waar beleg ik dat dan: in het project of in de business?
  • Kies ik een externe testpartner?
  • Zo ja, is die dan in-house actief, of test die partner op een eigen locatie, eventueel off-shore?

 
Dit zijn vragen die om bedrijfsbrede antwoorden op strategisch niveau vragen. Daarmee wordt de context en het speelveld voor testen in projecten, onderhoud en beheer afgebakend.


Bij testen als strategisch risico-instrument hoort een permanente testorganisatie, een centrale organisatiebrede functie, veelal belegd bij een centrale testafdeling. Een belangrijke keuze is hier: heeft mijn centrale testorganisatie een faciliterende, een adviserende of een beslissende rol? Hieronder een toelichting op deze drie opties. Hoofdstuk 9 begint met testen ín de organisatie, daarna managed services met een externe partner, uitbesteding en het factory-model. Goed opdrachtgeverschap is in samenspraak met specialisten de juiste combinaties maken en de consequenties en eventuele valkuilen daarvan overzien en managen.

 

Achtergrond

Dat testen moet is inmiddels voor veel organisaties duidelijk.

Maar wat zijn de opties om dit een plaats te geven in de organisatie? Dit hoofdstuk gaat op dit  belangrijke onderwerp in op een manier die ook managers die verantwoordelijk zijn voor de organisatievorm een idee geeft van de opties, de kansen en de mogelijkheden om het testen te organiseren.