Hoofdstuk 4: Vergelijkend overzicht van testaanpakken

Uit de kreukelzone blijven

Er zijn meerdere testwegen die naar Rome leiden maar er is één ding dat je niet moet doen: wachten met nadenken over testen totdat er daadwerkelijk moet worden getest moet worden. Dat gaat geheid mis, want een project in de eindtestfase is meestal erg hectisch. De figuur laat zien hoe testen in de verdrukking kan komen. 

Kreukelzone

Een goede testaanpak is erop gericht om uit de kreukelzone te blijven door:

1. testen vroeg voor te bereiden, zodat je geen tijd verliest zodra er getest kan worden;
2. testen zo vroeg mogelijk uit te voeren, en niet langer te wachten dan nodig.

Alle aanpakken voor gestructureerd testen helpen om dergelijke vragen vroegtijdig te beantwoorden en van acties te voorzien. Dat maakt van testen een proactieve bezigheid in plaats van een van reactieve.

Wat, hoe, wie, wanneer, waar, waarmee testen?
Dat betekent ook dat de volgende vragen beantwoord moeten worden beantwoord:

  • WAT testen? testobject, kwaliteitsaspecten, testbasis, acceptatiecriteria, risico's, ...
  • HOE testen? teststrategie, testtechnieken, testscenario's, ...
  • WIE test? testers, gebruikers, IT'ers, beheerders, leveranciers, outsourcing, ...
  • WANNEER testen? planning, testfasering, testsoorten, ...
  • WAAR testen? testomgevingen, werkplekken, ...
  • WAARMEE testen? test tools, rekentools, testdata ...

De beste testaanpak
Dit hoofdstuk van het boek biedt een objectieve beschrijving en vergelijking, laat zien wanneer de genoemde testaanpakken zijn geïntroduceerd en welke invloedrijke (Engelstalige en Nederlandstalige) boeken aan de wieg stonden.

 

Achtergrond

Hoe testen?

Iedere IT manager en projectleider zal testen een serieuze plaats willen geven. Vervolgens rijst natuurlijk de vraag: hoe gaan we de testklus klaren? En hoe doen we dat binnen de afgesproken tijd, en met de beschikbare middelen en tegen acceptabele kosten? Ook hier zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.

Er zijn in Nederland vier belangrijke testaanpakken: SmarTEST®, TMap®, TestFrame® en in zekere zin ook ISTQB. Dit hoofdstuk gaat in op de verschillen en overeenkomsten van deze vier aanpakken. Hiernaast een impressie.