Wat is scrum?

Scrum is een anti-lineair middel voor flexibel ontwikkelen van (software)producten. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren.

Wanneer gebruikt u scrum?

Scrum helpt bij vastzittende IT, pijnlijke projecten, trage vernieuwing, lage productiviteit en gefrustreerde communicatie.

Voordat u scrum gebruikt

Scrum heeft bij voldoende basisconditie een direct positief effect op het softwareontwikkelproces. Op de disciplines analyse, testen, beheer en overall regie kunnen de effecten wisselend zijn. Raadpleeg daarom altijd uw specialist voor controle op uw basisconditie en voor het anticiperen op bijwerkingen.

 

Scrum, de bijsluiter

Mogelijke bijwerkingen van scrum

Testarmoede

Agile teamwerk en focus kan leiden tot ‘group think’, tunnelvisie en verlies van onafhankelijk testen.

Scrumdamentalisme

Eenzijdige en ongebalanceerde inname van scrum leidt tot geïrriteerde communicatie en uitval van bestaande vitale functies.

Schaalpijn

Scrum werkt door naar hogere niveau’s, met de behoefte om de agile werkwijze op te schalen naar het totale operationele model van de organisatie.

Analysestress

Uitval van vitale businessanalysefuncties waardoor verstoorde toevoer van opdrachtgever- en business wensen naar de Product Backlog.

Documentatiedeficiëntie en artifact allergie

Oriëntatieklachten bij beheer en gebruikers door gebrek aan documentatie.

Hartritmestoornissen

Als de back-office niet meekan met de agile heartbeat kunnen afstemmingsproblemen ontstaan.

Performanceverlies

Initieel kan scrum leiden tot verergering van de klachten met terugval in productiviteit. Deze klachten zullen op termijn verdwijnen.

Evenwichtsstoornissen

Eenzijdige focus op businesswaarde kan leiden tot IT-instabiliteit door onvoldoende aandacht voor o.a. performance, security en onderhoud.

Regressiestuwing

Iteratieve ontwikkeling vergt frequent regressietesten. Zonder geautomatiseerde testtools leidt dat tot ophoping van testwerkzaamheden.

Maintenance Migraine

Bij onvoldoende betrokkenheid van de beheerorganisatie kan zich daar migraine ontwikkelen.

Verstopping

Het deploymentkanaal raakt verstopt als agile teams meer nieuwe functionaliteit opleveren dan (technisch) beheer kan verwerken. Behandel met DevOps!

Vermoeidheidsklachten

Bij klanten en gebruikers die veel nieuwe functionaliteit moeten absorberen.

Weefselafsterving en siloperforatie

Overbodig weefsel (people, process, products) in de silo’s kan spontaan afsterven en moet operatief worden verwijderd.

Resourcefrustratie

Teveel schuiven met resources geeft frustratie en verminderde performance.

Techniekpaniek

Scrum vraagt meer technische kennis dan men gewend was en dat kan bij niet technisch georiënteerde medewerker tot paniek leiden.

Loslaatstress en egokramp

Van managers wordt meer vertrouwen en minder controle gevraagd. Dat kan tot stress en kramp leiden.

Stotteren

Agile communicatie kan tijdelijk leiden tot verstoring van de spraakfunctie en slechte verstaanbaarheid.

Vlakheid

Multidisciplinair werken kan leiden tot vlakke emoties en verlies van diepere lagen in specifieke disciplines.

 

Raadpleeg uw specialist.

Valori, www.valori.nl, Info@valori.nl, 030-7111111

 

 

 

Scrum bijsluiter met tips

De Scrum bijsluiter in het doosje en de content hiernaast zijn nogal kaal. Download hier de .

 

Scrum niet gebruiken bij

  • Een niet adaptieve cultuur (raadpleeg uw specialist voor oplossingen)
  • 'Grand Design’ systemen
  • ‘management by fear’ en een blame cultuur