Tien redenen om voor SmarTEST te kiezen

SmarTEST is een (Nederlandse) methode voor testen van informatiesystemen, ontwikkeld door Valori. SmarTEST hoort bij de dynamische wereld van grote en kleine maar altijd hectische IT projecten. SmarTEST is agile 'by nature' en combineert dat met de voordelen van ouderwets, degelijk gestructureerd testen. SmarTEST staat voor slim testen, maar ook voor Strategisch, Mensgericht, Adaptief, Risicogebaseerd en Transparant testen. Een variatie op het SMART-principe dus.


Hieronder tien redenen om voor de SmarTEST aanpak te kiezen:

1. SmarTEST kan uw IT project redden
Nog altijd falen IT-projecten op dramatische wijze. Allerlei onderzoeken hebben uitgewezen dat miscommunicatie tussen leveranciers en opdrachtgevers een belangrijke faalfactor is. IT-leveranciers profiteren hier soms van, dat klopt, maar in plaats van daarover moraliseren kunnen opdrachtgevers beter zorgen dat ze meer 'in control' komen om zo meer grip te krijgen op de situatie. Dat vergt een goed toets- en testproces. Goede opdrachtgevers zetten SmarTEST in als strategisch instrument voor risicobeheersing. SmarTEST is niet alleen "van testers, voor testers, door testers", maar is ontwikkeld vanuit het perspectief van de opdrachtgever, met veel aandacht voor zaken als compliance en IT Governance.

‘Ik ben ervan overtuigd dat dit boek gaat bijdragen aan meer geslaagde IT-projecten'
Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, ex-minister, ex-vicepremier.


2. SmarTEST brengt best practices bij elkaar
SmarTEST brengt de best practices van het vakgebied bij elkaar en is ontstaan op de werkvloer. Het biedt een operationeel, tactisch en strategisch kader om projecten in de praktijk goed te structureren.

‘SmarTEST past helemaal bij de no-nonsense cultuur van Randstad en van ons testteam. Het levert mij, en onze klanten, al jaren de ICT-stuurinformatie die we nodig hebben. Ik raad het iedereen aan.'
Reiant Mulder, managementteam I-Bridge, de IT-leverancier van Randstad Holding.


3. SmarTEST is breed geaccepteerd
SmarTEST wordt gebruikt in honderden grote en middelgrote organisaties in Nederland, waaronder Randstad, Achmea, KPN en Stater. SmarTEST is de standaard testaanpak binnen het Goed Opdrachtgeverschap concept van Valori.

4. SmarTEST sluit aan bij moderne ontwikkelaanpakken
SmarTEST combineert de gedegenheid en betrouwbaarheid van klassieke testmethoden met de moderne systeemontwikkelpraktijk. SmarTEST sluit aan bij agile aanpakken als Scrum, Kanban, RUP en DSDM. Als alternatief voor het bekende V-model voor softwaretesten kent SmarTEST het W-model, wat eigenlijk het V-model is, maar dan met een onderkant die herhalend (iteratief) van karakter is...  Lees verder
 
5. SmarTEST helpt opdrachtgevers, projectleiders en acceptanten
SmarTEST is niet slechts 'van testers, voor testers, door testers'

6. SmarTEST is goed inpasbaar

SmarTEST kan op zichzelf gebruikt worden maar ook in combinatie met (elementen uit) andere aanpakken, zoals TMap® en TestFrame®

7. SmarTEST kiest een breed perspectief
SmarTEST plaatst het testproces in het brede kader van risicomanagement, IT-Governance en Goed Opdrachtgeverschap. Behalve softwarekwaliteit dekt SmarTEST ook data- en proceskwaliteit.

8. SmarTEST kent heldere activiteiten en fasering
Het SmarTEST Procesmodel maakt voorgoed een einde aan de verwarring over (parallelle) activiteiten en de fasering van de testactiviteiten in een testproject. SmarTEST gebruikt de fases planning, voorbereiding, specificatie, uitvoering en afronding.

9. SmarTEST is resultaatgericht
‘SmarTEST' is de testaanpak voor de echte wereld van complexe IT-projecten. SmarTEST biedt feitelijke stuurinformatie, grip en inzicht. SmarTEST is gericht op resultaat: een compleet en betrouwbaar kwaliteitsoordeel tegen acceptabele kosten.

10. SmarTEST steunt snelheid en marktfocus
De snelheid en de marktfocus van een organisatie mogen niet teniet gedaan worden door een starre en risicomijdende attitude. Dat is ooit treffend verwoord in de volgende uitspraak:

 ‘De man die beslist en zich wel eens vergist, brengt meer geld in de kist dan de perfectionist die het weliswaar wist, maar de aansluiting mist'
 (J. Smit op een conferentie getiteld ‘Besluitvorming in de organisatie')

 

SmarTEST gebruikers

SmarTEST is in gebruik bij een groot aantal organisaties. Hieronder een momentopname.

Klanten Valori

 

Het W-model

Het SmarTEST W-model wordt door velen beschouwd als de opvolger van het bekende V-model.

Het past beter bij moderne, 'agile' aanpakken zoals RUP en Scrum.

 

Mensen bepalen de kwaliteit

Mensen bepalen de kwaliteit. En wel op twee manieren: kwaliteit leveren is mensenwerk. En kwaliteit beoordelen ook. De wisselwerking systeem-informatie-processen is pas optimaal als de één het goed inricht en de ander het als goed ervaart.

Egbert Bouman

Daarbij beinvloedt de meting het proces! Kwaliteit en acceptatie beïnvloeden elkaar over en weer. Het succes van een nieuw informatiesysteem en alles daaromheen wordt bepaald door de kwaliteit over een breed front, maar nog meer door de mate waarin de acceptanten deze kwaliteit herkennen en appreciëren. En dat laatste is weer het resultaat van de mate waarin zij, misschien wel op initiatief van een testmanager, hebben meegedaan aan het definiëren en evalueren van de kwaliteitseisen.