Strategisch, Mensgericht, Adaptief, Risicogedreven en Transparant

De SmarTEST-aanpak wordt gekenmerkt door de vijf principes van slim testen: Strategisch, Mensgericht, Adaptief, Risicogedreven en Transparant. SMART dus:

Strategisch - Bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen als vertrekpunt:

• testen als strategisch instrument voor risicobeheersing door de opdrachtgever
• 360 gradenperspectief met het IPS-model: systemen plus processen plus informatie;
• een integrale benadering van risico's, requirements en acceptatiecriteria;
• evenwicht tussen mensen, middelen, methoden.

Mensgericht - Door mensen, voor mensen:

• mensen bepalen de kwaliteit (in twee betekenissen, zie hoofdstuk 2);
• acceptanten en hun acceptatiecriteria bepalen de focus en de scope van de test;
• motivatie en samenwerking van testers staan boven methoden en middelen.

Adaptief - Flexibel, wendbaar en efficiënt op alle niveaus:

• Just Enough Process, ‘agile': geen overkill aan processen, procedures en documentatie;
• compacte testware: leesbaar, reviewbaar, herleidbaar, onderhoudbaar en overdraagbaar;
• niet meer testsoorten dan nodig.

Risicogedreven - Geen risico, geen test:

• risicoanalyse op alle relevante eigenschappen van informatie, systemen en processen;
• snelle risicoanalyse met alle acceptanten;
• visualisatie met de Product Risico Matrix (PRIMA, zie hoofdstuk 12);

Transparant - Consequente rapportage op basis van acceptatiecriteria:

• de acceptatiecriteria zijn de zichtbare rode draad door het hele proces, rapportage op basis van geprioriteerde acceptatiecriteria;
• focus op de interactie tussen testers, ontwikkelaars en business;
• vrijgavekaarten voor visuele presentatie van de actuele status.

 

Slim en Scherp testen

SmarTEST uil

 

Een variant op...

Het zal duidelijk zijn dat dit een op testen toegespitste variant is van de ‘klassieke' invulling van het acroniem SMART. Die betreft het maken van afspraken, die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (beter: geAccepteerd), Realistisch en Tijdgebonden moeten zijn.

Ook die betekenis is van belang in het kader van SmarTEST. Immers, de spil van een goed testproces zijn, op de requirements gebaseerde, acceptatiecriteria. En requirements en acceptatiecriteria zijn ook afspraken.