Meer handige acroniemen

Deze ezelsbruggetjes komen in de test- & acceptatiepraktijk van pas:

FURPS voor requirements aan softwaresystemen. Kort voor ISO25010.
Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability (of Security)

IKWISI I Know It When I See It
Gebruikers weten pas echt wat ze willen als ze het zien werken. Argument voor iteratief/agile/incrementeel ontwikkelen.

PROOF voor debriefings, b.v. in exploratief testen:
Past, Results, Obstacles, Outlook, Feeling

STAR voor interviews, audits, sollicitatiegesprekken
Situatie: Wat was er aan de hand?
Taak: Wat was je taak, wat werd er van je verwacht?
Activiteiten: Wat heb je concreet gedaan in dit geval?
Resultaat: Wat gebeurde er en hoe liep het af?

 

 

 

 

SMART

SMART testen is een knipoog naar SMART afspraken en doelen stellen. Een goede afspraak is:

Specifiek
Meetbaar
Afgesproken (Agreed, meer dan Acceptabel!)
Realistisch
Tijdgebonden