RAR: eenduidigheid, transparantie en traceerbaarheid

Grip op risico's en requirements is van levensbelang voor elk project en testen draagt daar in hoge mate aan bij. Veelal worden ook acceptatiecriteria van de stakeholders verzameld. Meestal resulteert dit in verschillende lijsten en administraties.

Aan de slag met RARHier zit een uitdaging: bijna elke test manager en QA manager worstelt met het op een werkbare manier integreren van deze lijsten. In de praktijk zien we meestal een stuk eenzijdigheid: risicogebaseerd zonder requirements traceability. Of requirements-gebaseerd, zonder risico traceability. Of überhaupt geen traceerbaarheid naar een bovenliggend niveau met betekenis voor de stakeholders.

De RAR aanpak brengt transparantie, traceerbaarheid en efficientie en is geadopteerd bij verschillende organisaties, waaronder KPN, Achmea en Menzis. Evaluaties bewijzen dat opdrachtgevers en business stakeholders erg blij zijn met de betekenisvolle kwaliteits- en voortgangsinformatie.

Hier vindt u de op de Dutch Testing Conference 2011.

 

Complexiteitsreductie

Risico's, requrements en acceptatiecriteria integreren in 1 lijst, kan dat?

Complexiteitsreductie met RAR

 

 

 

 

 

 

Ja, dat kan, dat bewijst de "RAR" aanpak: een praktische integratie van Risico's, Acceptatiecriteria en Requirements (vandaar: RAR) tot één heldere en ondubbelzinnige lijst, als vertrekpunt en rode draad voor het testproces.