PRIMA en TRA

PRIMA

In de productgerichte risicoanalyse worden alle op te leveren onderdelen en hun eigenschappen zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Vervolgens wordt, in overleg met de stakeholders, per onderdeel een schatting gemaakt van de risico's, waaruit de relatieve verdeling van de testinspanning volgt.

Klik hier of op de figuur voor de PRIMA tool voor tweedimensionale risicoanalyse.

 

Soms is een tweedimensionale risicoanalyse niet nodig. Download in dat geval hier de

 

Workshop van een halve dag met alle stakeholders

Een compleet en door alle stakeholders gedragen beeld nodig van de risico's?

Doe dan een risicoanalyse met de PRIMA aanpak en tool. In een workshop van een halve dag maakt u een complete inventarisatie en risicoanalyse met alle stakeholders.

Gouden regels:

1. Kies het moment zorgvuldig.
Vroeg is mooi, maar er moet wel een minimum niveau aan kennis van het project bij de stakeholders zijn.
2. Denk goed na over wie je uitnodigt.
Wie voelt straks de pijn? Bekijk dat samen met de projectleider en een of meer ingewijden. Hanteer de checklist ‘Stakeholders en acceptanten' uit het SmarTEST boek.
3. Kies bewust positie
Benadruk dat je de stakeholders helpt om hun rol te pakken. Zij gaan jou vertellen WAT er bewaakt moet worden. Jij maakt vervolgens een plan HOE je dat gaat doen.
4. De weg is het doel!
De grote waarde van een gezamenlijke risicoanalyse is het proces van communicatie tussen stakeholders. Elke Test manager die dat zo concreet faciliteert oogst waardering

 

Agile risicoanalyse en de Risicoplot

Naast de 'klassieke' PRIMA matrix die risicogebieden benoemt kun je concrete risico's, requirements of user stories visualiseren met de .

SmarTREST risicoplot

 

Wisdom of Crowds

De kunst van een constructieve risicoanalyse(workshop) is het recht doen aan verschWisdom of Crowdsillende invalshoeken van verschillende stakeholders. Dat levert een betrouwbaar en gebalanceerd beeld.  De PRIMA aanpak bevat allerlei (psychologische) principes die onvruchtbare discussies voorkomen. Een aanrader is het boek "The Wisdom of Crowds" van James Surowiecki, met veel principes waarop de PRIMA aanpak is gebaseerd.

 

Geen risico, geen test

Risico = Belang x Faalkans: hoe erg is het als het mis gaat maal de kans dat het misgaat.

Risicoanalyse en -management begint met een risicosessie en gaat door tijdens het project.

De risicoanalyse vormt de basis voor het MTP. Daar vertel je hoe je de productrisico's aanpakt. Het kwaliteitsplan behandelt ook projectrisico's.

Niet vanuit angst, want kansen pakken is bepaalde risico's accepteren. Maar meestal wil je risico's elimineren of mitigeren (verkleinen).

Niet alleen door testen, maar bijvoorbeeld ook met vroegtijdige reviews, inspecties en audits. Voorkomen is beter dan genezen!