Begrotingstemplate

Met bijgaand tool kunt u op basis van verhoudingscijfers testbegrotingen maken die varieëren van grof tot tamelijk gedetailleerd.Kies in deze tool om te beginnen de verhoudingscijfers uit het UTBM model en stel die daarna zo nodig bij.

SmarTEST UTBM

 

The Mythical Man-Month

Begroten van IT projecten testprojecten is notoir moeilijk. Heeft u enig tegenwicht nodig voor de versimpeling van het UTBM model? Lees dan hoofdstuk 7 van het boek en eventueel , de klassieker van Fred Brooks (ruim 3Mb download).

 

Twee citaten van Fred Brooks

No parts of the schedule are so thoroughly affected by sequential constraints as component debugging and system test. Furthermore (...), because of optimism, we usually expect the number of bugs to be smaller than it turns out to be. Therefore testing is usually the most mis-scheduled part of programming.
En nog een:
In examining conventionally scheduled projects, I have found that few allowed one-half of the projected schedule for testing, but that most did indeed spend half of the actual schedule for that purpose. Many of these were on schedule until and except in system testing.