Het IPS model

Het IPS model wordt gehanteerd bij het definiëren van requirements en bij de (acceptatie)testen. Analisten en ontwerpers gebruiken de modellen om tot volledige requirements en een compleet ontwerp te komen. Testers gebruiken de modellen voor risicoanalyses en om de opgeleverde (tussen)producten te controleren.

IPS model met ISO25010

360 graden perspectief

IPS staat voor Informatie, Processen en Systemen. Het IPS-model biedt als enige in zijn soort een 360 gradenperspectief op alle mogelijke succesfactoren (en faalfactoren!) van de informatievoorziening.

 

Achtergrond

Rondom het thema kwaliteit zijn allerlei denk- en referentiemodellen ontstaan. Een belangrijke categorie vormen de checklist-achtige ‘modellen' die alle kwaliteitsaspecten bevatten. Het SmarTEST IPS-model is zo'n model. Dit soort kwaliteitsmodellen zijn onmisbaar, omdat ze een gemeenschappelijke taal en een referentiekader bieden, maar ook omdat ze door hun volledigheid de kans verkleinen dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.

 

Drie deelmodellen

Voor elk van de drie IPS-gebieden biedt SmarTEST een gedetailleerd kwaliteitsmodel:

Selecteer een van de drie voor een uitvoerige toelichting en de definitielijst.
De complete definitielijst van het IPS model is bovendien opgenomen op tabblad Definities van de PRIMA tool.