Wat is betrouwbaarheidsanalyse?

Terwijl een PRIMA risicoanalyse voorafgaand aan een testtraject wordt uitgevoerd, maakt een betrouwbaarheidsanalyse juist gebruik van metrics uit het testtraject.

De betrouwbaarheid van informatiesystemen wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Fouten hebben grote gevolgen en leiden tot steeds meer schade. Het risico bij in gebruiknemen van nieuwe (versies van) systemen, moet dan ook nauwkeurig in kaart worden gebracht. Een goed gevoel alleen is niet genoeg.

SRE Reliability Growth             Refis logo
 

Valori biedt samen met Refis de mogelijkheid de betrouwbaarheid van informatiesystemen te objectiveren met behulp van de Betrouwbaarheidsanalyse voor software.

Betrouwbaarheidsanalyse is de bepaling van de betrouwbaarheid van een informatiesysteem met behulp van metrieken en statistische modellen. Het geeft antwoord op vragen zoals:

 • Hoe groot is het risico als het systeem in de huidige vorm in productie wordt genomen?
 • Hoe reëel is de afgesloten SLA?
 • Hoeveel capaciteit voor correctief onderhoud moeten we begroten?
 • Als we nog 3 weken verder testen, hoeveel fouten gaan we dan nog vinden?
 

Hoe werkt het?

Een betrouwbaarheidsanalyse wordt uitgevoerd in een aantal stappen:

 1. Verzamelen en categoriseren van gegevens 
 2. Converteren van gegevens naar invoer voor modellen
 3. Selecteren van geschikte betrouwbaarheidsmodellen 
 4. Uitvoeren van de analyse en interpreteren van de resultaten

De resultaten kunnen in diverse vormen worden gepresenteerd. Voorbeelden daarvan zijn:

 • cumulatief aantal defects
 • betrouwbaarheidsgroei curve
 • foutintensiteit

Cumulative Defects

Valori biedt deze dienst in samenwerking met de specialisten van Refis (Reliability engineering for information Systems). Door hun jarenlange ICT ervaring zijn de medewerkers van Refis in staat zich op relatief korte termijn in te werken in nieuwe en complexe systemen en een afgewogen oordeel te vellen over de bruikbaarheid van beschikbare gegevens.

 

Wat kost het?

Dat hangt uiteraard sterk af van de omstandigheden en de kwaliteit van de data die u klaar heeft staan. Meestal is de totale doorlooptijd, inclusief fraai verzorgd eindrapport, circa 1 a 2 weken. Prijsindicatie: 10.000 Euro.

 

De Maeslantkering

Als het erop aankomt mag de software van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg het absoluut niet af laten weten.

Maaslantkering

Ook hier is door ons een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd.

 

SRE tool

In samenwerking met TU Eindhoven en LaQuSo is de SRE tool voor betrouwbaarheidsanalyse ontwikkeld. Deze tool is onmisbaar voor de complexe statistische analyse van de invoergegevens en een - wetenschappelijk onderbouwde - keuze van het model met de hoogste betrouwbaarheid en de beste voorspellende waarde.

SRE tool

De achterliggende wetenschappelijke publicatie vindt u hier.